Stavební materiál

Existuje 41 produktů.

Písek zásypový

Písek je neodmyslitelným stavebním materiálem a jeho uplatnění je šroké. Zásypový písek frakce 0-8 je vhodný pro násypy těles pozemních komunikací,...

0,15 Kč /kg

0-8 mm Třízený praný...

Drcené třízené přírodní kamenivo o zrnitosti 0-8 mm. Vhodné pro zásypy, na vysypání příjezdových cest, do základových desek.

0,20 Kč /kg

Písek maltový

Písek je neodmyslitelným stavebním materiálem přírodního původu a uplatňuje se v každé fázi stavby.  maltový p ísek, frakce 0-1 je dobrý pro...

0,27 Kč /kg

Štěrk frakce 0-4 mm

Štěrk a písek se využívá pro širokou škálu aplikací: jako klíčový prvek při stavbě a údržbě silnic, chodníků, parkovišť pro odvodnění jako...

0,30 Kč /kg

Struska 0-8 mm

Jemná ocelárenská struska (frakce 0–8mm) je díky své struktuře vhodná jako podkladová vrstva — výsledný podklad je stabilný, pevný a propouští...

0,37 Kč /kg

0-4 mm lomový kámen - vápenec

Přírodní drcené kamenivo, vápenec frakce 0-4 mm Doporučujeme jako obsyp kolem základových konstrukcí rodinných domů, hodí se na ukládku zámkové...

0,37 Kč /kg

Štěrk frakce 0-22 mm

Štěrk a písek se využívá pro širokou škálu aplikací: jako klíčový prvek při stavbě a údržbě silnic, chodníků, parkovišť pro odvodnění jako...

0,36 Kč /kg

Struska 8-16 mm

Vysokopecní struska frakce 8-16 slouží jako základní vrstva  pro cesty, terasy, základové desky a obsypy domů.  Struska má ostré hrany a póry,...

0,38 Kč /kg

0-32 mm Třízený praný...

Drcené  třízené přírodní kamenivo o zrnitosti 0-8 mm. Vhodné pro zásypy, na vysypání příjezdových cest, do základových desek domů.

0,20 Kč /kg

Lomový kámen 0-4 mm PRANÝ

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 0-4 mm. Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod...

0,33 Kč /kg

0-32 mm Lomový kámen-vápenec

Přírodní drcené kamenivo vápenec frakce 0-32 mm. Doporučujeme jako obsyp kolem  základových konstrukcí rodinných domů , hodí se na ukládku...

0,39 Kč /kg