Lomový kámen

Existuje 14 produktů.

Lomový kámen 0-4 mm PRANÝ

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 0-4 mm. Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod...

0,38 Kč /kg

Lomový kámen 0-8 NEPRANÝ

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 0-8 mm Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod...

0,20 Kč /kg

Lomový kámen 2-5 mm PRANÝ

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, rakce ( velikost kamínku) 2-5 mm Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod...

0,44 Kč /kg

16-22 mm lomový kámen-Vápenec

Přírodní drcené kamenivo, vápenec frakce 16-32 mm Doporučujeme jako obsyp kolem základových konstrukcí rodinných domů, hodí se na ukládku zámkové...

0,69 Kč /kg

Lomový kámen 8-16 NEPRANÝ

Přírodní drcené kamenivo Moravská droba, frakce (velikost kamínku) 8-16 mm Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod...

0,34 Kč /kg

Lomový kámen 16-32mm PRANÝ

Přírodní drcené kamenivo , Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 0-4 mm Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod...

0,35 Kč /kg

Lomový kámen 16-32 mm NEPRANÝ

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 16-32 Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnvací vrstvu pod...

0,31 Kč /kg

Lomový kámen 0-32 mm NEPRANÝ

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 0-32 mm. Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu...

0,21 Kč /kg

Lomový kámen 0-32 mm štěrkodrť

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 0-32 mm. Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu...

0,28 Kč /kg

Lomový kámen 0-4 NEPRANÝ

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 0-4 mm. Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu...

0,14 Kč /kg

Lomový kámen 0-63 mm štěrkodrť

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 0-63 mm. Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu...

0,28 Kč /kg

Lomový kámen 32-63 mm

Přírodní drcené kamenivo, Moravská droba, frakce ( velikost kamínku) 32-63 mm. Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací...

0,33 Kč /kg